Uncategorised

  

Przewodniczący:

prof. Zbigniew Bać

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. Wojciech Buliński

prof. Konrad Kucza-Kuczyński

Przewodniczący Sekcji:

Sekcja Architektury: prof. Dariusz Kozłowski

Sekcja Urbanistyki: prof. Nina Juzwa

Sekcja Historii i Konserwacji: prof. Krzysztof Pawłowski

Inni:

Przewodniczący honorowy PAN: prof. Witold Cęckiewicz

Członek korespondent PAN: prof. Edmund Małachowicz

Sekretarz Naukowy: dr Wojciech Januszewski

Kontakt do komitetu
Projektowanie i wznoszenie budynków i ich zespołów oraz związane z tym planowanie przestrzenne, urbanistyka, kształtowanie krajobrazu, architektura wnętrz, wzornictwo detali, sprzętów, tworzenie i zachowanie środowiska naturalnego, zabudowanego i kulturowego.

Komitet został powołany w 1952 r.